Ekonomizer

Ekonomizerler, ısı, buhar veya güç üretim tesislerinde kazanlardan çıkıp bacaya giden duman gazları üzerinde bulunan ısının bir bölümünü geri kazanmak amacıyla kullanılan bir çeşit su borulu ısı eşanjörleridir.

Kazandan bacaya atılan duman gazlarından geri kazanılan ısı;

  • Kazan besi suyuna verildiğinde Besi Suyu Ekonomizeri,
  • Tesiste işletme suyu, banyo – duş, proses yıkama vb. amaçlar için suya verildiğinde Kullanım Suyu Ekonomizeri,
  • Brülör yakma havasını ön ısıtma ya da ortam havasını ısıtma amacıyla kullanıldığında Hava Isıtıcı Ekonomizeri adı verilir.

Ekonomizerler çiğlenme sıcaklıklarına göre yoğuşmalı ve yoğuşmasız olarak sınıflandırılabilir. Yoğuşmalı bir ekonomizerde, kazanda yakılan yakıt cinsine bağlı olmakla birlikte 60°C’ye kadar düşürülebilen duman gazı sıcaklıklarıyla maksimum tasarruf sağlanır.

Ekonomizer gaz çıkış sıcaklığı, fuel oil yakıtlı kazanlarda 180°C, motorin yakıtlı kazanlarda 160°C, doğal gaz ve LPG yakıtlı kazanlarda 110°C ye kadar düşürülebilir. Doğal gaz yakıtlı kazanlarda 60°C ye kadar yoğuşmalı sistemlerde düşürülebilir.

Kazan duman gazı çıkış sıcaklığı ve yakıt cinsine bağlı olarak tesis edilecek ekonomizer sayısına bağlı olarak kazan veya tesis veriminde %3 ile %8 arasında verim artışı sağlanır.

Sağlanan verim artışına bağlı olarak, aynı kapasite için daha az yakıt harcanır veya aynı miktarda yakıt harcanmasıyla kazandan daha fazla üretim alınır.
Daha az yakılan yakıt ile doğaya daha az C02 emisyonunu salınacaktır. Daha çevreci sistemler oluşturulabilmektedir.

Sürekli çalışan tesislerde geri kazanılan ısının bedelinin yapılacak ekonomizer tipine bağlı olarak yatırımın 5 ila 20 ay arasında amorti ettiği görülmüştür.

Ekonomizerde duman gazındaki ısıyı aktarmak için kullanılan ısıtma yüzeyini oluşturan borular; Doğalgaz Çevrim Santrallerinde kullanılan, Yüksek Frekans Kaynaklı Kanatlı Boru ile yapılmaktadır.

Yüksek Frekans Kaynaklı Kanatlı Boru kullanımı ile duman gazındaki ısı, mükemmel bir şekilde ısınan akışkana aktarılır ve daha kompakt sistemler elde edilir.

Türkiye’nin domestik kazanlardaki ilk ve tek combi-ekononomizer olarak ifade edilen, birden fazla ekonomizeri aynı gövde içerisinde ortak klape kullanımıyla tasarlayan ve üreten firmamız, bu ekonomizerlerin imalatı ile müşterilerine yer ve fiyat avantajı sağlamaktadır.

Ekonomizerler kendi kendini taşır ve by-pass klapeleri kendi üzerinde olarak tasarlanmaktadır. Dolayısıyla montaj süreleri çok daha kısa, ayrı taşıyıcı konstrüksiyona gerek kalmadan tesis edilebilmektedir.